Presentationsteknik

Retorik och talarträning | 073-984 30 83

Presentationsteknik

Vi hjälper dig att nå fram på ett effektivt sätt

Syftet och målet med våra föreläsningar, workshops och konsultationer är att öka förmågan att nå fram med sitt budskap med största möjliga effekt. Även i skarpt läge framför en skeptisk och krävande publik!

Vi ökar förutsättningarna för att ditt företag eller organisation ska kunna nå ut med budskapet genom att fånga och fängsla åskådaren. Detta gör vi genom att ta bort eventuella hämingar som kan sätta käppar i hjulet på scen eller i talarstolen, att förbättra förmågan att inge förtroende, att nå fram till en vassare muntlig kommunikation.

Enkelt uttryckt: att få mottagaren att vilja lyssna på det man har att säga.

föreläsning

Workshop

En workshop i muntlig kommunikation innehåller följande delar:

  • Inledning/uppvärmning med enkla röst- och andningsövningar
  • Information om medicinska rön och den senaste forskningen inom området
  • Anföranden och presentatinoer med eller utan powerpoint och annan teknisk utrustning.
  • Ständigt pågående feedback och återkopplingar.
  • Vi tillgodogör oss manualen, det ramverk som är grundläggande för alla professionella situationer som innefattar muntlig kommunikation. Retorisk ledsagning är genomgående. 

 

Föreläsningar

Per Furumos föreläsning om presentationsteknik och muntlig kommunikation är en anpassad version av workshopen. Här ges insikter, kunskap och inspiration gällande rösten, vårt viktigaste kommunikationsverktyg. Föreläsningen, som kan anpassas efter olika organisationers förutsättningar, ger också insikter och kunskaper om de signaler vi sänder ut med såväl röst som kroppssråk.

Individuell konsultation

Här lägger vi upp en plan i nära samarbete med kunden, individuellt anpassad. Innehållet kan vara samma som i workshopen eller anpassad efter ett speciellt kommunikationstillfälle där det kan finnas behov av coachning. Exempel på detta kan vara ett aktuell anförande eller en kundpresentation.

I dessa tre olika former kan vi erbjuda föjande innehåll: retorikkkurs, presentationsteknik, utbildning i ledarskap, chefsträning, röstcoachning, kurser i kroppsspråk, kurser för säljare, inspirationsföreläsningar och en hel del annat

Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget!